Instytut Kultury Fizycznej

Krzysztof Buśko z nominacją profesorską

Miło nam poinformować, że Prezydent RP Andrzej Duda nadał prof. dr. hab. Krzysztofowi Buśko tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prof. Buśko jest pracownikiem Instytutu Kultury Fizycznej UKW.

Prof. dr hab. Krzysztof Buśko jest absolwentem kierunku rehabilitacji ruchowej, Wydziału Wychowania Fizycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1982 r.) oraz Studium podyplomowego Biomechaniki, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej (1987 r.).

Działalność dydaktyczną oraz naukową rozpoczął i realizował w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  w latach 1982-2000 i 2004-2013. Jednocześnie w latach 2000-2018 pracował w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Od 2013 roku związany jest z Instytutem Kultury Fizycznej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Swoje kolejne stopnie awansu naukowego uzyskiwał w Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego: stopień doktora nauk kultury fizycznej w  dniu 4 czerwca 1991 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Zmiany mocy mięśni kończyn dolnych z uwzględnieniem ich predyspozycji szybkościowych i wytrzymałościowych” i stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu nadany 3 lipca 2007 roku na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Analiza wpływu programów treningu o różnej strukturze intensywności na siłę i moc maksymalną mięśni kończyn dolnych człowieka”.

Jest autorem i współautorem 245 pozycji piśmiennictwa (pełne teksty 173), w tym 39 prac z IF. Łączny dorobek wynosi 30,370 IF i 1404,500 MNiSW.

Jest promotorem w czterech przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej oraz promotorem w dwóch otwartych przewodach doktorskich.

Uczestniczył w realizacji 22 projektów, programów i grantów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W trzech projektach uzyskał finansowanie ze źródeł zewnętrznych, jako kierownik projektu. Zrealizował 47 projektów finansowanych z dotacji statutowej MNiSW, w tym 21 razy pełnił funkcję kierownika projektu.

Od 2011 roku jest członkiem European College of Sport Science (ECSS). Od 1999 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (PTB) afiliowanego przy International Society of Biomechanics (ISB), w którym od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTB.

Wśród jego pozanaukowych zainteresowań są turystyka, malarstwo współczesne, ekonomia i motoryzacja.