Instytut Kultury Fizycznej

Koło naukowe Co w trawie piszczy

Koło naukowe „CO W TRAWIE PISZCZY” zrzesza wszystkich chętnych. Jedynym kryterium warunkującym pracę w zespole jest posiadanie pomysłu na badania. Głównym celem pracy jest zdobywanie i rozszerzanie wiedzy, umiejętności z zakresu monitorowania, organizacji i innowacji w treningu sportowym, zdrowotnym i rekreacyjnym. Uzyskiwane na drodze badań wyniki pomogą w opracowaniu teoretycznych i aplikacyjnych rozwiązań, dotyczących optymalizacji procesu treningowego na podstawie obiektywnej, kompleksowej informacji o poziomie motoryczności i stanu funkcjonalnego człowieka. Członkowie koła naukowego będą mieli możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu badawczego.

Wyniki badań realizowanych w ramach pracy Koła pomogą w rozwijaniu zainteresowań. Umożliwią poznanie lub stworzenie nowych procedur badawczych. Pomogą w  zdobyciu materiałów do artykułów naukowych, prac wieńczących poszczególne etapy kształcenia.

Chcąc wypełnić lukę pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyką członkowie Koła organizują spotkania z wybitnymi trenerami i zawodnikami wielu dyscyplin sportowych. W planach pracy widnieje pomysł organizacji warsztatów z udziałem najlepszych szkoleniowców i sportowców regionu wszystkich dyscyplin. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych czekamy na propozycje ze strony przyszłych członków.

Kontakt: