Możliwość publikowania w czasopiśmie "Warsztaty z Geografii Turyzmu"

  • 29 listopada 2017


Zapraszamy do składania w naszym czasopiśmie artykułów oraz innych prac. Artykuły są recenzowane, z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: turyzm.edu.pl
Artykuły i inne prace prosimy przysyłać do końca czerwca 2017 r. na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706