Instytut Kultury Fizycznej

Międzynarodowa Konferencja na Uniwersytecie im Janka Kupały w Grodnie (Białoruś)

Międzynarodowa Konferencja na Uniwersytecie im Janka Kupały w Grodnie (Białoruś)

W dniach 14 - 15 marca 2017r. dr Jerzy Eksterowicz uczestniczył w międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie im Janka Kupały w Grodnie (Białoruś). Wygłosił referat pt Физическая активность и питание - специфические аспекты образа жизни. Po polsku: Aktywność fizyczna i żywienie - szczególne aspekty stylu życia.