Instytut Kultury Fizycznej

I Miejski Mityng Pływacki Placówek Szkolnictwa Specjalnego i Integracyjnego

I Miejski Mityng Pływacki Placówek Szkolnictwa Specjalnego i Integracyjnego

Instytut Kultury Fizycznej UKW 14 marca 2018 r. zorganizował I Miejski Mityng Pływacki Placówek Szkolnictwa Specjalnego i Integracyjnego. W imprezie wzięło udział 6 szkół oraz 60 uczniów.

fot. A. Obiała