Instytut Kultury Fizycznej

Studentki UKW otrzymały stypendium MNiSW!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał na rok 2018/2019 stypendia trzem studentkom naszego Uniwersytetu.

Laureatkami zostały:

  • Aneta Stankiewicz - studentka II roku MU Wychowania Fizycznego, za wybitne osiągnięcia w sporcie;
  • Patrycja Janowska - studentka IV roku Psychologii, za wybitne osiągnięcia naukowe (stypendium przyznane po raz drugi);
  • Marta Wojdat - studentka V roku Psychologii, za wybitne osiągnięcia naukowe.