Instytut Kultury Fizycznej

IKF na 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE

W dniach od 3 do 6 lipca 2019 roku, w Pradze, odbywał sie 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Europie dotyczące nauk o sporcie.

W Kongresie wzięło udział troje pracowników naukowych Instytutu Kultury Fizycznej:

 • dr hab. Patrycja Lipińska, która przedstawiła wyniki badań zatytułowane
  MOTION ANALYSIS OF ELITE SOCCER GOALKEEPERS
  LIPINSKA, P., ASCHENBRENNER, P., SZWARC, A., CHAMERA, M., JASZCZUR-NOWICKI, J., PADULO, J., CHAMARI, K. 
 • dr hab. Krzysztof Buśko przedstawił wyniki badań prowadzonych wspólnie z dr. Adamem Szulcem we współpracy ze słowackimi ośrodkami medycznymi w Bańskiej Bystrzycy i Nitrze.
  JUMPING ABILITIES IN PATIENTS AFTER LIVER TRANSPLANTATION SURGERY
  BUŚKO, K., SKLADANÝ, L., SZULC, A., RÁC, M., ADAMCOVÁ-SELCANOVÁ, S., BADINKOVÁ, J., PILECKI, O., GÖRNER, K.
 • dr Bartłomiej Niespodziński
  THE EFFECT OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION AND NORDIC WALKING TRAINING ON MUSCLE STRENGTH AND POSTURAL CONTROL IN ELDERLY POPULATION
  MIESZKOWSKI, J., NIESPODZINSKI, B., KOCHANOWICZ, A., KORTAS, J., ZIEMANN, E., ANTOSIEWICZ, J. 

Zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów Kongresu.