Instytut Kultury Fizycznej

Zebranie organizacyjne dla I roku

Dnia 01.10.2019 r. rozpoczyna się nowy rok akademicki 2019/20.  W tym dniu odbędą się spotkania organizacyjne dla studentów pierwszych roczników studiów stacjonarnych I i II stopnia (od godz. 12.00 zajęcia odbywają się wg planu).

Pierwszy rok studiów licencjackich ma spotkanie o godz. 10.00 w auli 105, ul. Sportowa 2. Opiekun roku -  dr Ewa Sokołowska.

Pierwszy rok studiów magisterskich ma spotkanie o godz. 10.00  w auli 104, ul. Sportowa 2. Opiekun roku - mgr Łukasz Pabianek.

Pozostałe roczniki odbywają zajęcia zgodnie z planem.