Instytut Kultury Fizycznej

Nowa struktura UKW

Od 1.10.2019 na uczelni funkcjonują cztery Kolegia jako jednostki systemu kształcenia do obsługi procesu dydaktycznego i zapewniania jakości kształcenia. Działają też cztery dziekanaty, które będą zajmować się bieżącą obsługą spraw studenckich.

Szczegóły znajdują się w załączniku.