Instytut Kultury Fizycznej

Aktualności i wydarzenia

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku - słowo po konferencji

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku  w Szczecinie-Małkocinie odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Konferencja została zorganizowana pod auspicjami International Association of Sport Kinetics (IASK) przez Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie i Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. W konferencji uczestniczyła dr Alicja Kostencka, która wygłosiła referat pt.: „Aktywność fizyczna polskich i słowackich studentów”.

Dr Alicja Kostencka na konferencji w Brnie

W dniach 24-28 listopada 2016 roku na Wydziale Kultury Fizycznej Uniwersytetu Masaryka w Brnie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Sports psychology in practice – sport as a life guide”, zorganizowana przez Faculty of Sports Studies and Czech Association of Sports Psychologists.  Podczas konferencji dr Alicja Kostencka z Instytutu Kultury Fizycznej zaprezentowała referat pt.: „Happiness in active and retired athletes”.

Kultura fizyczna a struktura społeczna - relacja z sympozjum

W dniu 10 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Kultura fizyczna a struktura społeczna” oraz spotkanie wigilijno-świąteczne zorganizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej. W sympozjum wzięła udział dr Alicja Kostencka.