Instytut Kultury Fizycznej

III edycja - Jakość w sporcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie", która odbędzie się we Włocławku w dniach 28-29 stycznia 2016 roku.
W najbliższej edycji konferencji będą rozpatrywane następujące problemy:

  • zarządzanie jakością w sporcie,
  • kariera dwutorowa - sportowiec-student i sportowiec-pracownik,
  • współpraca organizacji sportowych ze sponsorami,
  • kompetencje w sporcie.

W trakcie konferencji będzie także miejsce na sesję plakatową, której zakres tematyczny jest tożsamy z wyżej zaprezentowanymi zagadnieniami.
Patrząc z perspektywy ożywionych dyskusji, które miały miejsce podczas pierwszej-toruńskiej i drugiej-bydgoskiej edycji konferencji, liczymy że i w kolejnej edycji będą chcieli Państwo uczestniczyć i podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z tematyką wydarzenia. Jako nowy element spotkania naukowców i praktyków sportu, chcemy poświęcić jeden panel Konferencji na "dyskusje stolikowe", które polegać mają na wyznaczeniu tematów wiodących w danych salach/stolikach i rozmów nad ulepszeniem/podzieleniem się wiedzą/doświadczeniem w tym zakresie (np. "komunikacja z otoczeniem", "pozyskiwanie sponsorów", "współpraca z jednostkami administracji publicznej", ,,dobre praktyki w karierze dwutorowej").
Każdy z uczestników konferencji będzie mógł wziąć udział (i aktywnie uczestniczyć) w dowolnym spotkaniu. Celem Konferencji jest wymiana poglądów naukowców z praktykami, m.in. poprzez prezentację wyników badań, oraz dobrych praktyk zarządzania w sporcie.
Do udziału w Konferencji zapraszamy naukowców, przedstawicieli klubów sportowych, jednostek administracji publicznej oraz studentów i doktorantów. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem  www.sport.umk.pl/konferencja.
Strona www konferencji www.sport.umk.pl.
Zapraszamy serdecznie!