Instytut Kultury Fizycznej

II edycja - Jakość w sporcie

Komitet Naukowy postanowił, że w tym roku akademickim  rozpatrywano następujące problemy:

  • zarządzanie jakością w sporcie,
  • kariera dwutorowa - sportowiec-student i sportowiec-pracownik,
  • aspekty prawne, pedagogiczne i medyczne w kulturze fizycznej.

W trakcie konferencji będzie także miejsce na sesję plakatową, której zakres tematyczny jest tożsamy z wyżej zaprezentowanymi zagadnieniami.

Patrząc z perspektywy ożywionej dyskusji, która miała miejsce podczas pierwszej-toruńskiej edycji konferencji, liczymy że i w tym roku akademickim będą chcieli Państwo uczestniczyć i podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z zaprezentowaną tematyką. Celem Konferencji jest wymiana poglądów naukowców z praktykami, m.in. poprzez prezentację wyników badań, oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk zarządzania w sporcie jak i koordynowaniu obowiązków nałożonych na sportowca (praca, studia).

W Konferencji uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele klubów sportowych oraz studenci i doktoranci.