Instytut Kultury Fizycznej

Naukowe Koło Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Koło zrzesza głównie studentów Instytutu Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ma ono na celu pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności  z zakresu edukacji fizycznej i zdrowotnej oraz promocji zdrowia zarówno wśród studentów, pracowników uczelni, jak i nauczycieli oraz uczniów szkół naszego regionu.

Działalność Koła rozpoczęto Walnym Zebraniem Członków 25 marca 2009 roku. Od kwietnia 2009 roku Członkowie Koła biorą udział w wielu różnych przedsięwzięciach takich jak: współorganizacja pierwszego (6.04. 2009), drugiego (6.04.2010) i organizacja trzeciego (23.03.12) Kujawsko-Pomorskiego Forum Kultury Fizycznej oraz Międzynarodowej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej pt. Pedagogika personalistyczna i edukacja zdrowotna w kontekście życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II (6-7.05.2011). Ponadto od dwóch lat bierzemy czynny udział w Kongresie Studenckich Kół Naukowych, zajmując w nim w 2012 roku pierwsze miejsce. Prowadzimy również badania naukowe wśród dzieci i młodzieży uczących się, w celu poznania ich nawyków zdrowotnych i oceny skuteczności wychowania fizycznego, w odniesieniu do promocji zdrowia. Organizujemy również zajęcia z zakresu aktywności ruchowej (fitness, joga, samoobrona) dla studentów uczelni, celem propagowania zdrowego stylu życia.
Podejmujemy szereg różnych działań proponowanych przez członków Koła na bazie ich zainteresowań i uzdolnień. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów szczególnie zainteresowanych kulturą fizyczną, zdrowiem i jego promocją oraz rozwijaniem swoich talentów edukacyjnych i naukowych do wspólnej zabawy i pracy w naszym kole naukowym.

Opiekun roku: dr Alicja Kostencka, e-mail: akostwf@ukw.edu.pl
Strona Koła na Facebooku