Instytut Kultury Fizycznej

Komunikaty dla studentów i pracowników

Informacja dla studentów I roku I stopnia (studia stacjonarne)

19.10.2020 odbędzie się spotkanie organizacyjne z opiekunem roku – dr. Bartłomiejem Niespodzińskim. W ramach spotkania rozdane zostaną legitymacje studenckie oraz zostaną zrealizowane pozostałe aspekty formalne rozpoczęcia studiów. Stacjonarne spotkanie organizacyjne dotyczy wyłącznie studentów I tury naborów.

Informacja dla studentów I roku MU (studia stacjonarne)

Dnia 19.10.2020 odbędzie się spotkanie organizacyjne z opiekunem roku – dr Hanna Żukowską. W ramach spotkania rozdane zostaną legitymacje studenckie oraz zostaną zrealizowane pozostałe aspekty formalne rozpoczęcia studiów. Stacjonarne spotkanie organizacyjne dotyczy wyłącznie studentów I tury naborów.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku

Informujemy, że regularne zajęcia dla I roku rozpoczną się 20 października br.
Poniedziałek 19 października dla I roku będzie dniem zajęć organizacyjnych.
Szczegóły dotyczące terminów i miejsca tych zajęć opiekunowie zamieszczą wkrótce na stronie Instytutu Kultury Fizycznej.
Rok II i III rozpoczął zajęcia zgodnie z planem od 1 października br.

Harmonogram rejestracji na zajęcia

Publikujemy harmonogram rejestracji na zajęcia w sem. zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych dla I roku studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpoczynają się 19 października 2020r. Zajęcia dydaktyczne na pozostałych rocznikach studiów rozpoczynają się od dnia 1 października 2020 r. Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem zjazdów opracowanym przez jednostki prowadzące studia.

Uwaga studenci I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia!

Na stronie Instytutu Kultury Fizycznej zostały opublikowane harmonogramy zjazdów oraz plany, w których zostały podane terminy i godziny spotkania organizacyjnego z opiekunami I roku I i II stopnia.

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia!

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 85/2019/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji kształcenia zajęcia dla I roku studiów I i II stopnia rozpoczynają się 19.09.2020 r. Tego dnia również będą organizowane spotkania z opiekunami ww. roczników.