Instytut Kultury Fizycznej

Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej

III Kujawsko-Pomorskie Kultury Fizycznej

23 marca 2012 roku w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy odbyło się zaproponowane i zorganizowane przez studenckie Koło Naukowe Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia III Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej spotkanie i dyskusja na temat: Edukacja zdrowotna w praktyce pedagogicznej nauczyciela.

II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej

16 kwietnia 2010 roku w Instytucie Kultury Fizycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy odbyło się II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej spotkanie i dyskusja na temat realiacji podstawy programowej wychowania fizycznego.

I Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej

16 kwietnia 2009 roku w Katedrze Kultury Fizycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się I Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej.