Instytut Kultury Fizycznej

I Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej

16 kwietnia 2009 roku w Katedrze Kultury Fizycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się I Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej.

Spotkanie i dyskusja Z TWÓRCAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WF
Tematyka forum dotyczyła:

 • Planowanych od września 2009 zmian w wychowaniu fizycznym
 • Edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej
 • Specyfiki pracy w gimnazjum
 • Planowania i organizacji obowiązkowych zajęć fakultatywnych
 • Rozwiązań praktycznych

Wykłady plenarne:

 • dr hab. Wojciech Przybylski, prof.  UKW, Szkoła przyjaźnie wymagająca – reforma programowa kształcenia ogólnego (Katedra Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy)
 • dr hab. Tomasz Frołowicz, prof. AWFiS, Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
 • dr Bogumiła Przysiężna, Wychowanie fizyczne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej  (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
 • mgr Ewa Czerska, Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska, Nowy status edukacji zdrowotnej w szkole (Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski)
 • dr Mirosława Śmiglewska, Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego niezbędne podczas wdrażania reformy