Instytut Kultury Fizycznej

II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej

16 kwietnia 2010 roku w Instytucie Kultury Fizycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy odbyło się II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej spotkanie i dyskusja na temat realiacji podstawy programowej wychowania fizycznego.

Tematyka forum dotyczyła:

  • Propozycji do realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego
  • Edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej
  • Najnowszej dydaktyki wychowania fizycznego
  • Planowania i organizacji obowiązkowych zajęć fakultatywnych
  • Rozwiązań praktycznych

Obrady zespołów tematycznych:

  • Zespół 1 - Edukacja zdrowotna

dr Alicja Kostencka
dr Małgorzata Ostrowska

  • Zespół 2 - Realizacja zajęć fakultatywnych

mgr Krzysztof Napierała

  • Zespół 3 - Nowoczesna dydaktyka wychowania fizycznego

dr Mirosława Śmiglewska
dr Mirosława Szark