Instytut Kultury Fizycznej

III Kujawsko-Pomorskie Kultury Fizycznej

3 marca 2012 roku w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy odbyło się zaproponowane i zorganizowane przez studenckie Koło Naukowe Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia III Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej spotkanie i dyskusja na temat: Edukacja zdrowotna w praktyce pedagogicznej nauczyciela.

Tematyka konferencji dotyczyła:

  • Edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego
  • Metodyki edukacji zdrowotnej
  • Rozwiązań praktycznych - lekcja pokazowa EZ (tematyka z zakresu kompetencji społecznych)
  • Rozwiązań praktycznych - diagnoza, ewaluacja, aktywizacja ucznia, działania motywujące do samorozwoju
  • Propozycji nowych ćwiczeń ukierunkowanych na zdrowie

Komitet Organizacyjny:

dr Alicja Kostencka, mgr Jan Mieszkowski, Monika Śliwowska, Malwina Wantoch-Rekowska, Kaja Ogieniewska, Anna Stencel, Agnieszka Perzyńska, Judyta Wadych, Katarzyna Górecka.