Instytut Kultury Fizycznej

Laboratorium wysiłku fizycznego

Laboratorium Wysiłku Fizycznego Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zostało oddane do użytku w pierwszej połowie 2013 roku. Zgromadzone w Laboratorium urządzenia pozwalają realizować badania z zakresu antropometrii, analizy składu ciała, siły mięśniowej różnych grup mięśniowych, mocy kończyn dolnych, siły ręki, szybkości lokomocyjnej, wytrzymałości biegowej, wydolności krążeniowo-oddechowej, spirometrii oraz badania EMG - aktywności nerwowo-mięśniowej w czasie badań postawy, ruchów funkcjonalnych, pracy oraz leczenia lub treningu.

Celem działalności laboratorium jest prowadzenie badań naukowych w ramach projektów badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu Kultury Fizycznej. Z Laboratorium korzystają również studenci wychowania fizycznego podczas zajęć dydaktycznych i wykonywania badań związanych z pisanymi pracami licencjackimi oraz magisterskimi. Wszystkie badania oraz działalność dydaktyczna, z wykorzystaniem potencjału sprzętowego Laboratorium, odbywają się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Laboratorium Wysiłku Fizycznego. Badania naukowe prowadzone w Laboratorium lub realizowane przy użyciu urządzeń mobilnych dostępnych w Laboratorium odbywają się zgodnie z harmonogramem złożonym przez kierowników projektów badawczych.

W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych badań zgodnych ze światowymi standardami, kierownicy projektów proszeni są o przygotowanie wniosku do komisji bioetycznej oraz wypełnienie wymaganych w Regulaminie Laboratorium załączników.
Wybrany sprzęt stanowiący wyposażenie Laboratorium Wysiłku Fizycznego IKF: 

Zestaw do pomiarów antropometrycznych Duometr plus OP-1/DA

Składa się z:

 • antropometru,
 • przyrządu pomiarowego Duometr – OP-1/P,
 • pochyłomierza AMI,
 • inklinometru elektronicznego Bevel Box.

Fot. 1 Zestaw Duometr
Duometr przeznaczony jest do wykonywania pomiarów jakości postawy, pomiarów antropometrycznych i biomechanicznych:

 • wysokości ciała,
 • pomiarów położenia wybranych punktów kostnych,
 • szerokości i długości,
 • symetrii ciała (barków, łopatek, długości kończyn
 • koślawości i szprotowatości kończyn dolnych,
 • ruchomości obręczy barkowej,
 • ruchomości łopatek,
 • położenia wybranych punktów kostnych obręczy biodrowej,
 • ustawienia głowy,
 • ruchomości kręgosłupa.

Profesjonalna bieżnia treningowa h/p Cosmos Quasar MED

Fot.2. Bieżnia Cosmos Quasar Med.

Parametry urządzenia:

 • długość pasa bieżni. 170 cm,
 • szerokość pasa bieżni min. 65 cm,
 • moc silnika napędowego. 3,3kW,
 • maksymalne wzniesienie do- 25%,
 • prędkość przesuwu taśmy 0-40 km/h,
 • podłączenie do komputera interfejs RS 232,
 • dopuszczalne obciążenie 200kg,
 • panel sterujący z wyświetlaczem LCD,
 • pomiar pulsu,
 • przesuwanie pasa bieżni: dwukierunkowe,
 • zdalna kontrola.

Bieżnia współpracuje ze stacjonarnym system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia QUARK CPET 

Urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni Biodex System 4 PRO

ruch bierny, praca izometryczna, praca izotoniczna (koncentryczna i ekscentryczna), izokinetyczna (koncentryczna i ekscentryczna), reaktywna praca ekscentryczna.
Umożliwia badanie:

 • stawu kolanowego,
 • stawu skokowego,
 • stawu biodrowego,
 • stawu barkowego,
 • stawu łokciowego,
 • nadgarstka.

Fot.3. Urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni Biodex System 4 PRO

Elektromiograf EMG TeleMyo System 2400T G2 16CH MR XP Master Edition

umożliwia: kompleksową ocenę dowolnego ruchu a w tym: EMG, zakresu ruchu, ustawienia segmentu ciała w przestrzeni, siły mięśniowej, czynności ruchowej (itp. skok, chód i inne), możliwość prowadzenia treningu z wykorzystaniem biofeedback’u,
urządzenia dodatkowe: goniometr elektroniczny 2 szt., marker faz chodu „foodswitch” 2 szt, akcelerometr – 1 szt.

 

Fot. 4. Urządzenie do elektromiografii powierzchniowej.

Cykloergometr MONARK

Cykloergometr jest wyposażony w komputer treningowy umożliwiający odczyt następujących parametrów: czasu, odległości, prędkości i obrotów na minutę oraz mocy [W]. Komputer treningowy umożliwia również dokładny pomiar pulsu, bezprzewodowo, za pomocą pasa piersiowego, stanowiącego wyposażenie standardowe. Fot. 5. Cykloergometr treningowy Monark 839 E

Ergometr treningowy z oporem magnetycznym typu Keiser M3


Fot. 6. Ergometr treningowy Keiser M3

System do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i treningu motorycznego:

a) SmartSpeed oraz SmartSpeed PRO
Badanie: szybkości, koordynacji i trening motoryczny

Fot. 7a. Zestaw fotobramek systemu SmartSpeed oraz SmartSpeed PRO

b) SmartJump: ocena i trening skoczności i mocy eksplozywnej

Fot. 7b. Mata tensometryczna systemu SmartJump

Mata dynamometryczna SPJ „Staniak”

Fot. 8. Mata do oceny dynamiki kończyn dolnych

Stacjonarny i przenośny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia QUARK CPET/K4B2


Fot. 9a. Stacjonarny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia K4B2

Fot. 9b. Mobilny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia K4B2
Urządzenia peryferyjne systemu Quark CPET: pomiar EKG poprzez 12-kanałowy EKG, pomiar pulsoxymetrii, pomiary spirometryczne.
Podstawowe funkcje systemu Quark CPET:

 • rejestracja parametrów oddechowych „oddech-po-oddechu”
 • wyznaczanie progu anaerobowego
 • pomiar wchłaniania tlenu
 • pomiar wydalania CO2
 • pomiar objętości oddechowej
 • pomiar przepływu oddechowego (wentylacji)
 • pomiar tętna
 • sterowanie ergometrem, bieżnią.

Segmentowa analiza składu ciała: InBody 770, Tanita BC-418MA

TBW – woda całkowita (w litrach i %), ECW – woda pozakomórkowa (w litrach i %), ICW – woda komórkowa (w litrach i %), FM – masa tłuszczowa ( w kg i %), FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %), BCM – masa komórkowa (w kg i %), MM – masa mięśniowa (w kg i %), BMR – przemiana podstawowa (kcal), BMI – index masy ciała, BCMI – index masy komórkowej ciała, PA – kąt fazowy między rezystancją a reaktancją, z możliwością obliczenia masy mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (prawa kończyna dolna, lewa kończyna dolna, prawa kończyna górna, lewa kończyna górna, prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, górna część ciała, dolna część ciała, tułów).
Fot. 10. Urządzenie do segmentowej analizy składu ciała: InBody 770 

Zestaw treningowo-rozgrzewkowy Kettler F7

Fot. 11. Wielofunkcyjne urządzenie treningowo-rozgrzewkowy Kettler

System komputerowej oceny ciała i kończyn dolnych System MORA 4 Generacji z Podoskopem 3D 

do oceny postawy ciała, stóp, koślawości i szprotowatości metodą fotogrametryczną Moire’a.

Fot. 12. System Mora 4 z Podoskopem

Platforma balansowa SIGMA

trening równowagi i propriocepcji, z możliwością wykonywania ćwiczeń w jednej płaszczyźnie lub/i w dwóch płaszczyznach, w pozycji siedzącej lub stojącej oraz jednonóż lub obunóż. Realizowane testy: stabilności, dynamiczny, wahadło, ścieżki. Ćwiczenia wykonuje się w czterech kategoriach: bardzo łatwa, łatwa, średnia, trudna.
Rys. 13. Platforma balansowa Sigma

Zestaw do pomiaru siły ręki i kciuka

Fot. 14. Zestaw do oceny ręki – Jamar 5030 KIT

Platforma stabilometryczna do treningu koordynacji ALFA –

platforma pozwala na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. Realizowane testy: dynamiczny, dystrybucja obciążeń, Unterbergera, wahadło, ścieżki, polowanie, tropienie.

Zestaw do rejestracji aktywności ruchowej i pomiaru natężenia światła typu Actiwatch (AW2),

Zastosowania: diagnozowanie i monitoring przebiegu snu, badania nad snem, monitoring aktywności ruchowej, kliniczne szacowanie zaburzeń psychiatrycznych, badania w chorobie Alzheimera.

przygotował: mgr Adam Szulc