Instytut Kultury Fizycznej

Nordic Walking w teorii i praktyce

Instytut Kultury Fizycznej i Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Inicjatywa dla Rozwoju Kujaw i Pomorza zapraszają w dniu 7 października 2016 r. na konferencję naukową ,,Nordic Walking w teorii i praktyce”. Miejsce: sala konferencyjna w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 242. Zgłoszenia udziału w konferencji będą przyjmowane do 30 września br.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze związanym z Nordic Walking uprawianym przez osoby w różnym wieku.

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

  • Nordic Walking – współczesne problemy i perspektywy rozwoju,
  • Biomedyczne, biomechaniczne i psychospołeczne aspekty uprawiania Nordic Walking,
  • Nordic Walking w fizjoterapii i rehabilitacji,
  • Nordic Walking w turystyce, rekreacji oraz w systemie edukacji,
  • Nordic Walking w działaniach samorządu i organizacji pozarządowych.