Opis Instytutu Kultury Fizycznej

O nas

Rozwój organizacyjny, wzrastający poziom dydaktyczny oraz pozyskanie kadry naukowo-dydaktycznej umożliwiły dynamiczny rozwój Instytutu Kultury Fizycznej. Przejęte od miasta obiekty należące wcześniej do bydgoskiej Polonii oraz pozyskane środki na modernizację i ich rozbudowę przyczyniły się do powstania Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz poprawy warunków naukowych i dydaktycznych Instytutu.

Aktualnie Instytut Kultury Fizycznej funkcjonuje w ramach Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Prowadzi kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne pierwszego i drugiego stopnia na różnych specjalnościach w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kształci nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz organizatorów sportu.

Nasi studenci w ramach programu MOST mają możliwość studiowania w wybranych uczelniach w kraju, natomiast biorąc udział w programie ERASMUS – wyjeżdżania na stypendia do uniwersytetów całej Europy.

W 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła prowadzony w ramach IKF kierunek.

 

W ramach Instytutu funkcjonuje pięć zakładów:

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spełnia w lokalnym środowisku ważną społecznie rolę. Prowadząc kierunek studiów wychowanie fizyczne, stwarza warunki kształcenia czynnym sportowcom z naszego regionu. Mają oni możliwość kontynuowania nauki bez konieczności przenoszenia się do odległych ośrodków w Polsce,  a pozostając w macierzystych klubach, stanowią o sile w takich dyscyplinach sportowych jak: wioślarstwo, kajakarstwo, lekkoatletyka, piłka siatkowa, pika ręczna, koszykówka, piłka nożna, żużel i  inne. Wśród naszych absolwentów jest wielu wybitnych i utytułowanych sportowców – olimpijczyków, Mistrzów Świata, Europy i Polski.

Absolwenci kierunku mogą korzystać z dodatkowych możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestnicząc w studiach podyplomowych oraz kursach instruktorskich. 

Aktualnie wykładowcy w liczbach:

 • Profesor zwyczajny - 2
 • Profesor nadzwyczajny - 6
 • Adiunkt - 8
 • Starszy wykładowca - 3
 • Asystent – 5

Obszary badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia wybranych osób przynależnych do określonych grup społecznych z podziałem na wiek, płeć, stan zdrowia i aktywność fizyczną.
 • Ocena budowy somatycznej, sprawności, zaangażowania w aktywność fizyczną dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Ocena związków farmakoterapii, aktywności fizycznej i innych elementów stylu życia z budową somatyczną i zdrowiem studentów.
 • Wpływ poziomu motoryczności podstawowej obejmującej podstawowe przejawy wzorca ruchu na motoryczność ukierunkowaną i specjalną obejmujące specyfikę danej konkurencji na różnych etapach szkolenia.
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego w patogenezie wad postawy u dzieci i młodzieży.
 • Modelowe charakterystyki sprawności specjalnej zawodników w wybranych dyscyplinach sportowych.
 • Zaburzenia równowagi i kontroli postawy ciała u sportowców oraz osób nie trenujących – konsekwencje treningu sportowego oraz tryb życia.
 • Wpływ suplementacji substancjami pochodzenia roślinnego na wydolność fizyczną młodych mężczyzn.
 • Kinantropometryczna charakterystyka osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.
  • Predyspozycje osobowe w sportach walki w kontekście badań neuropsychologicznych neurobiologicznych i genetycznych.
  • Wpływ zastosowania wybranych środków fizykalnych na objawy zmęczenia mięśnia czworogłowego uda.
  • Charakterystyka powysiłkowej odpowiedzi zapalnej u sportowców wysokokwalifikowanych.
 • Aktywność fizyczna, motoryczność podstawowa, specjalna i optymalizacja treningu sportowego.
 • Optymalizacja treningu sportowego w dyscyplinach o charakterze cyklicznym na poszczególnych etapach szkolenia zawodnika.
 • Różnokierunkowe uwarunkowania wieloletniego procesu treningu sportowego w dyscyplinach koordynacyjnie złożonych.
 • Styl życia, rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Próba określenia skutków i wpływu obciążenia masą transportowanych przyborów szkolnych na postawę ciała ucznia.

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym, biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Z ich dorobkiem naukowym można zapoznać się na stronie Bazy Dorobku Naukowego UKW.

Podstawową bazą dotyczącą literatury naukowej dla studentów i pracowników Instytutu stanowi Biblioteka Główna UKW oraz zasoby platform czasopism elektronicznych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706