Instytut Kultury Fizycznej

Osoba - edukacja - kultura fizyczna - zdrowie w personalistycznej antropologii Karola Wojtyły/Jana Pawła II

W dniach 16-18 maja 2014 r. w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy została zorganizowana konferencja: Osoba - edukacja - kultura fizyczna - zdrowie w personalistycznej antropologii Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

Idea Konferencji Osoba-Edukacja-Kultura Fizyczna-Zdrowie w perspektywie personalistycznej antropologii Karola Wojtyły/Jana Pawła II jest oparta, na humanistycznych wartościach, które zanikają we współczesnej Kulturze Fizycznej, Sporcie i Edukacji. Prowadzi to do coraz poważniejszych problemów zdrowotnych społeczeństw odnoszących się zarówno do zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, duchowego jak i społecznego. Jest zaplanowana jako konferencja interdyscyplinarna. Ma szeroki, personalistyczny w swoim wyrazie charakter, wskazujący drogę do wartości każdego człowieka jako Osoby, która podlega interpretacji w różnych wymiarach i nie można jej zamknąć typowo naukowo w jednej dziedzinie, czy w jednej sferze. Chcemy mówić o człowieku jako nierozerwalnej całości, o szczególnym wzajemnym wpływie poszczególnych jego konfiguracji tworzących pełnię Osoby, która funkcjonuje we wszystkich przenikających się wzajemnie sferach jednocześnie, posiadając zdolność nadawania innego wyższego sensu każdej z nich. Tematyka konferencji wydaje się być niesłychanie szeroka, można w niej zawrzeć setki, a być może nawet tysiące różnych zapatrywań, poglądów, zdań, koncepcji. Ma ona jednak punkt wspólny, „kamień węgielny”, bazę do wszelkich działań w wielu dziedzinach i punkt wyjścia, do naszych dalszych rozważań. Jest nim człowiek-osoba ludzka jako cel, sens, najwyższe dobro, przyszłość świata. Tę właśnie ideę propagował Karol Wojtyła - Ojciec Święty Jan Paweł II. Rola edukacji i kultury fizycznej wydaje się być w niej nieoceniona.

Szczegółowa tematyka konferencji:

  • Sport a wartość osoby - w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych.
  • Nauczyciel kultury fizycznej we współczesnej szkole - promotor wartości ciała dla godności osoby.
  • Aktywność fizyczna jako rodzaj moderacji integralnego rozwoju osoby
  • Rodzina jako podstawowe środowisko kształtowania postaw prozdrowotnych i socjalizacji do sportu
  • Kultura fizyczna - edukacja a żywotność, zdrowotność i cielesna czystość osoby.
  • Osoba w personalizmie Karola Wojtyły/Jana Pawła II ideałem wychowania integralnego.  
  • Edukacja uniwersytecka a aksjologia personalistyczna w formacji studentów jako nauczycieli sportu.