Plany zajęć

Podziały na grupy

Rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne 2017/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706