Instytut Kultury Fizycznej

Skład Rady Naukowej Instytutu Kultury Fizycznej

  1. dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Aleksander Kostyukov
  3. dr hab. Krzysztof Buśko, prof. uczelni
  4. dr hab. Marek Napierała, prof. uczelni
  5. dr hab. Beata Augustyńska, prof. uczelni
  6. dr hab. Patrycja Lipińska, prof. uczelni
  7. dr hab. Małgorzata Żychowska, prof. uczelni
  8. dr Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni
  9. dr Bartłomiej Niespodziński
  10. dr Tomasz Grzywacz