Instytut Kultury Fizycznej

Pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej

Katedra Biologii Człowieka

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu

 • dr hab. Patrycja Lipińska, prof. uczelni - kierownik
 • dr Mirosława Szark-Eckardt
 • dr Michalina Kuska
 • dr Tomasz Kowalik
 • mgr Zofia Skubisz

Katedra Sportu

 • dr Małgorzata Żychowska, prof. uczelni - kierownik
 • dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Aleksander Kastyukov
 • dr Tomasz Grzywacz
 • dr Danuta Dworakowska

Zakład Dydaktyki

Laboratorium Profilaktyki i Edukacji Żywienia

 • mgr Robert Pilewski - asystent dydaktyczny