Instytut Kultury Fizycznej

Pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej

Katedra Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Katedra Anatomii i Biomechaniki

Katedra Sportu

  • dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni - kierownik
  • prof. dr hab. Aleksander Kastyukov
  • dr Tomasz Grzywacz

Zakład Dydaktyki

Laboratorium Biochemii i Wysiłku Fizycznego
dr hab. Beata Augustyńska - kierownik