Komunikaty

Egzamin poprawkowy – Antropologia

Dwa terminy:

04.09.2018 – dr hab. Krzysztof Buśko, prof. nadzw  - godz. 12.00

07.09.2018 – dr Jerzy Eksterowicz – godz. 10.00

Miejsce : Instytut Kultury Fizycznej

Student ma prawo wybrać jeden z zaproponowanych terminów oraz przyjmującego egzamin.

Niezdanie w wyznaczonym terminie skutkuje egzaminem komisyjnym.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706