Władze Instytutu Kultury Fizycznej

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

dr hab. Mariusz Zasada, prof. nadzw.

e-mail: marzas@ukw.edu.pl

tel. 52 3231705

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej
dr Wiesława Pilewska

e-mail: wikapi@vp.pl
tel. 52 32 31 711

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706