Instytut Kultury Fizycznej

Władze Instytutu Kultury Fizycznej

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni
e-mail: marzas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 31 706

Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej ds. kształcenia
dr Wiesława Pilewska
e-mail: pilewska@ukw.edu.pl
tel. 52 32 31 707