Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Współpraca Wydziału z otoczeniem społecznym i gospodarczym

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, realizuje swoją misję nie tylko poprzez działania w zakresie dydaktyki i badań naukowych, ale również poprzez współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

W minioną sobotę tj. 20.05.2023 roku,  dr inż. Dorota Łoboda oraz dr Adam Szulc aktywnie wspierali Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy w ramach zorganizowanych w szkole "Drzwi otwartych". Pracownicy Wydziału wykonywali pomiary składu ciała, omawiali wyniki pomiarów, udzielali wskazówek dotyczących dietetyki oraz aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.