Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Sypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

Od 1 października do 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki, wypłacane jednorazowo i jego maksymalna wysokość wynosi 17.000 zł.

Wszystkie szczegóły są dostępne na gov.pl.