Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Obowiązkowe szkolenie dla I roczników z Praw i Obowiązków Studenta

W związku z prośbą Samorządu Studentów dotyczącą prowadzonych Szkoleń z Praw i Obowiązków Studenta Dyrektor Kolegium III ogłasza dla studentów pierwszych roczników studiów stacjonarnych godziny wolne od zajęć w terminach realizacji szkoleń z praw i obowiązków studenta zgodnie z załączonym harmonogramem. Obecność studentów na szkoleniu jest obowiązkowa!

dr inż. Grzegorz Zych, prof. ucz.

Dyrektor Kolegium III