Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki 2024/25

Do udziału w rekrutacji zapraszamy wszystkie studentki i wszystkich studentów UKW (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy szkół doktorskich).

Realizując strategię na rzecz włączania społecznego i różnorodności, promujemy równe możliwości i równy dostęp do programu dla wszystkich, dlatego gorąco zachęcamy do rekrutacji również osoby z mniejszymi szansami, zwłaszcza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej (pobierające stypendium socjalne). Zapewniamy dodatkowe dofinansowanie i wsparcie!

Dofinansujemy kurs językowy przygotowujący do wyjazdu!

Harmonogram:

  • 4 marca 2024 (poniedziałek) - 22 marca 2024 (piątek) przyjmowanie dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej
  • 5 marca 2024 (wtorek) godz. 13:00 spotkanie informacyjne w Bibliotece (Aula B)
  • 8 marca 2024 (piątek) godz. 11:00 spotkanie informacyjne w Bibliotece (Aula B)
  • 27 marca 2024 (środa) pisemny test kwalifikacji językowych (nie dotyczy studentów studiów filologicznych)
  • 28 marca 2024 (czwartek) pisemny test kwalifikacji językowych (drugi i ostatni termin)

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć online, a następnie wydrukowany i podpisany dostarczyć wraz z innymi wymaganymi dokumentami do Biura Współpracy Międzynarodowej (Chodkiewicza 30, bud. B, pok. 161).

Proszę zapoznać się z Zasadami realizacji wyjazdów na stronie: erasmus.ukw.edu.pl

Więcej informacji na spotkaniu informacyjnym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Kontakt:
Joanna Kalka
erasmus@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 113