Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Życzenia wielkanocne

Kartka z jajkami wielkanocnymi o treści: Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, Pracownikom i Studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej życzą Dziekani i Kierownicy Katedr