Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Koła naukowe

Koło naukowe Co w trawie piszczy

Koło naukowe „CO W TRAWIE PISZCZY” zrzesza wszystkich chętnych. Jedynym kryterium warunkującym pracę w zespole jest posiadanie pomysłu na badania.

Naukowe Koło Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Koło zrzesza głównie studentów Instytutu Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ma ono na celu pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności  z zakresu edukacji fizycznej i zdrowotnej oraz promocji zdrowia zarówno wśród studentów, pracowników uczelni, jak i nauczycieli oraz uczniów szkół naszego regionu.