Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Laboratorium wysiłku fizycznego

Laboratorium Wysiłku Fizycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zostało oddane do użytku w pierwszej połowie 2013 roku. Zgromadzone w Laboratorium urządzenia pozwalają realizować badania z zakresu antropometrii, analizy składu ciała, siły mięśniowej różnych grup mięśniowych, mocy kończyn dolnych, siły ręki, szybkości lokomocyjnej, wytrzymałości biegowej, wydolności krążeniowo-oddechowej, spirometrii oraz badania EMG - aktywności nerwowo-mięśniowej w czasie badań postawy, ruchów funkcjonalnych, pracy oraz leczenia lub treningu.

Celem działalności laboratorium jest prowadzenie badań naukowych w ramach projektów badawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Z Laboratorium korzystają również studenci wychowania fizycznego podczas zajęć dydaktycznych i wykonywania badań związanych z pisanymi pracami licencjackimi oraz magisterskimi. Wszystkie badania oraz działalność dydaktyczna, z wykorzystaniem potencjału sprzętowego Laboratorium, odbywają się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Laboratorium Wysiłku Fizycznego. Badania naukowe prowadzone w Laboratorium lub realizowane przy użyciu urządzeń mobilnych dostępnych w Laboratorium odbywają się zgodnie z harmonogramem złożonym przez kierowników projektów badawczych.

W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych badań zgodnych ze światowymi standardami, kierownicy projektów proszeni są o przygotowanie wniosku do komisji bioetycznej oraz wypełnienie wymaganych w Regulaminie Laboratorium załączników.
Wybrany sprzęt stanowiący wyposażenie Laboratorium Wysiłku Fizycznego Wydziału: 

Zestaw do pomiarów antropometrycznych Duometr plus OP-1/DA

Składa się z:

 • antropometru,
 • przyrządu pomiarowego Duometr – OP-1/P,
 • pochyłomierza AMI,
 • inklinometru elektronicznego Bevel Box.

Aparat do wykonywania pomiarów jakości postawy w małej walizce

Fot. 1 Zestaw Duometr
Duometr przeznaczony jest do wykonywania pomiarów jakości postawy, pomiarów antropometrycznych i biomechanicznych:

 • wysokości ciała,
 • pomiarów położenia wybranych punktów kostnych,
 • szerokości i długości,
 • symetrii ciała (barków, łopatek, długości kończyn
 • koślawości i szprotowatości kończyn dolnych,
 • ruchomości obręczy barkowej,
 • ruchomości łopatek,
 • położenia wybranych punktów kostnych obręczy biodrowej,
 • ustawienia głowy,
 • ruchomości kręgosłupa.

Profesjonalna bieżnia treningowa h/p Cosmos Quasar MED

Student w stroju sportowym i masce do pomiarów biega na bieżni

Fot.2. Bieżnia Cosmos Quasar Med.

Parametry urządzenia:

 • długość pasa bieżni. 170 cm,
 • szerokość pasa bieżni min. 65 cm,
 • moc silnika napędowego. 3,3kW,
 • maksymalne wzniesienie do- 25%,
 • prędkość przesuwu taśmy 0-40 km/h,
 • podłączenie do komputera interfejs RS 232,
 • dopuszczalne obciążenie 200kg,
 • panel sterujący z wyświetlaczem LCD,
 • pomiar pulsu,
 • przesuwanie pasa bieżni: dwukierunkowe,
 • zdalna kontrola.

Bieżnia współpracuje ze stacjonarnym system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia QUARK CPET 

Urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni Biodex System 4 PRO

ruch bierny, praca izometryczna, praca izotoniczna (koncentryczna i ekscentryczna), izokinetyczna (koncentryczna i ekscentryczna), reaktywna praca ekscentryczna.
Umożliwia badanie:

 • stawu kolanowego,
 • stawu skokowego,
 • stawu biodrowego,
 • stawu barkowego,
 • stawu łokciowego,
 • nadgarstka.

Student w stroju sportowym siedzi na fotelu medycznym i rusza nogami. Obok stoi urządzenie do oceny treningu

Fot.3. Urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni Biodex System 4 PRO

Elektromiograf EMG TeleMyo System 2400T G2 16CH MR XP Master Edition

umożliwia: kompleksową ocenę dowolnego ruchu a w tym: EMG, zakresu ruchu, ustawienia segmentu ciała w przestrzeni, siły mięśniowej, czynności ruchowej (itp. skok, chód i inne), możliwość prowadzenia treningu z wykorzystaniem biofeedback’u,
urządzenia dodatkowe: goniometr elektroniczny 2 szt., marker faz chodu „foodswitch” 2 szt, akcelerometr – 1 szt.

 

Urządzenie składające się z trzech cześci - dwie przypominają zamknięte walizeczki, trzecia jest otwarta. Leżą na biurku

Fot. 4. Urządzenie do elektromiografii powierzchniowej.

Cykloergometr MONARK

Cykloergometr jest wyposażony w komputer treningowy umożliwiający odczyt następujących parametrów: czasu, odległości, prędkości i obrotów na minutę oraz mocy [W]. Komputer treningowy umożliwia również dokładny pomiar pulsu, bezprzewodowo, za pomocą pasa piersiowego, stanowiącego wyposażenie standardowe. Studentka w stroju sportowym pedałuje na urządzeniu przypominającym rower treningowyFot. 5. Cykloergometr treningowy Monark 839 E

Ergometr treningowy z oporem magnetycznym typu Keiser M3

Studentka w stroju sportowym ćwiczy na urządzeniu przypominającym rower treningowy. W tle widoczne inne urządzenia w laboratorium

Fot. 6. Ergometr treningowy Keiser M3

System do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i treningu motorycznego:

a) SmartSpeed oraz SmartSpeed PRO
Badanie: szybkości, koordynacji i trening motoryczny

Na zdjęciu aparat składający się z kilkunastu części przypominających bidony i pudełka oraz dwa małe ekrany title=

Fot. 7a. Zestaw fotobramek systemu SmartSpeed oraz SmartSpeed PRO

b) SmartJump: ocena i trening skoczności i mocy eksplozywnej

Studentka w stroju sportowym stoi na macie tensometrycznej. Obok stoi pracownik naukowy w białym kitlu i sprawdza pomiar badania. W tle widoczne inne sprzęty w laboratorium

Fot. 7b. Mata tensometryczna systemu SmartJump

Mata dynamometryczna SPJ „Staniak”

Fot. 8. Mata do oceny dynamiki kończyn dolnych

Stacjonarny i przenośny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia QUARK CPET/K4B2

Aparat do badań z dwoma maseczkami stoi na stole, obok widoczny fragment monitora


Fot. 9a. Stacjonarny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia K4B2

Otwarta walizeczka z maskami i aparatem do badańFot. 9b. Mobilny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia K4B2
Urządzenia peryferyjne systemu Quark CPET: pomiar EKG poprzez 12-kanałowy EKG, pomiar pulsoxymetrii, pomiary spirometryczne.
Podstawowe funkcje systemu Quark CPET:

 • rejestracja parametrów oddechowych „oddech-po-oddechu”
 • wyznaczanie progu anaerobowego
 • pomiar wchłaniania tlenu
 • pomiar wydalania CO2
 • pomiar objętości oddechowej
 • pomiar przepływu oddechowego (wentylacji)
 • pomiar tętna
 • sterowanie ergometrem, bieżnią.

Segmentowa analiza składu ciała: InBody 770, Tanita BC-418MA

TBW – woda całkowita (w litrach i %), ECW – woda pozakomórkowa (w litrach i %), ICW – woda komórkowa (w litrach i %), FM – masa tłuszczowa ( w kg i %), FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %), BCM – masa komórkowa (w kg i %), MM – masa mięśniowa (w kg i %), BMR – przemiana podstawowa (kcal), BMI – index masy ciała, BCMI – index masy komórkowej ciała, PA – kąt fazowy między rezystancją a reaktancją, z możliwością obliczenia masy mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (prawa kończyna dolna, lewa kończyna dolna, prawa kończyna górna, lewa kończyna górna, prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, górna część ciała, dolna część ciała, tułów).
 Studentka w stroju sportowym stoi na urządzeniu i trzyma w rękach czujniki do pomiaru, obok widoczne inny sprzęt w laboratoriumFot. 10. Urządzenie do segmentowej analizy składu ciała: InBody 770 

Zestaw treningowo-rozgrzewkowy Kettler F7

Studentka w stroju sportowym ćwiczy na urządzeniu wykorzystywanym na siłowni

Fot. 11. Wielofunkcyjne urządzenie treningowo-rozgrzewkowy Kettler

System komputerowej oceny ciała i kończyn dolnych System MORA 4 Generacji z Podoskopem 3D 

do oceny postawy ciała, stóp, koślawości i szprotowatości metodą fotogrametryczną Moire’a.

Trzyczęściowy aparat, jedna z nich stoi na biurku

Fot. 12. System Mora 4 z Podoskopem

Platforma balansowa SIGMA

trening równowagi i propriocepcji, z możliwością wykonywania ćwiczeń w jednej płaszczyźnie lub/i w dwóch płaszczyznach, w pozycji siedzącej lub stojącej oraz jednonóż lub obunóż. Realizowane testy: stabilności, dynamiczny, wahadło, ścieżki. Ćwiczenia wykonuje się w czterech kategoriach: bardzo łatwa, łatwa, średnia, trudna.
Studentka w stroju sportowym próbuje utrzymać równowagę na platformie. Obok stoją monitory pokazujące pomiary, a w tle parawan medycznyRys. 13. Platforma balansowa Sigma

Zestaw do pomiaru siły ręki i kciuka

Walizeczka z dwoma zegarami pomiarowymi i instrukcją obsługiFot. 14. Zestaw do oceny ręki – Jamar 5030 KIT

Platforma stabilometryczna do treningu koordynacji ALFA –

platforma pozwala na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. Realizowane testy: dynamiczny, dystrybucja obciążeń, Unterbergera, wahadło, ścieżki, polowanie, tropienie.

Zestaw do rejestracji aktywności ruchowej i pomiaru natężenia światła typu Actiwatch (AW2),

Zastosowania: diagnozowanie i monitoring przebiegu snu, badania nad snem, monitoring aktywności ruchowej, kliniczne szacowanie zaburzeń psychiatrycznych, badania w chorobie Alzheimera.

przygotował: mgr Adam Szulc