Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Skład Rady Naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

  1. dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni
  2. dr hab. Krzysztof Buśko
  3. dr hab. Beata Augustyńska, prof. uczelni
  4. dr hab. Patrycja Lipińska, prof. uczelni
  5. dr hab. Małgorzata Żychowska, prof. uczelni
  6. dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni
  7. dr Bartłomiej Niespodziński