Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Skład Rady Naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

  1. dr hab. Mariusz Zasada, prof. Uczelni–przewodniczący
  2. prof. dr hab. Krzysztof Buśko
  3. dr hab. Tomasz Frołowicz, prof. uczelni
  4. dr hab. Patrycja Lipińska, prof. uczelni
  5. prof. dr hab. Małgorzata Żychowska
  6. dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni
  7. dr Bartłomiej Niespodziński