Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Raport samooceny

W załączniku zamieszczamy raport samooceny Instytutu Kultury Fizycznej UKW.