Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Struktura Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Katedra Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej

  • dr hab. Małgorzata Żychowska, prof. uczelni - kierownik
  • prof. dr hab. Krzysztof Buśko
  • dr Tomasz Grzywacz
  • dr Bartłomiej Niespodziński
  • dr Alicja Nowak-Zaleska
  • dr Adam Szulc
  • dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Zakład Dydaktyki

W Instytucie działają również: Laboratorium Profilaktyki i Edukacji Żywienia (kierownik dr inż. Dorota Łoboda) oraz Laboratorium Biochemii i Wysiłku Fizycznego (kierownik dr hab. Małgorzata Żychowska, prof. uczelni).