Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Władze Wydziału

Dziekan 
dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni
e-mail: marzas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 31 706

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni
e-mail: szark@ukw.edu.pl
tel. 52 32 31 707