Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Zasady dyplomowania na Wydziale

Dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych oraz postępowania przy egzaminach dyplomowych.

Sporządzono na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
  w sprawie studiów.
 3. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 4. Zarządzenia Rektora UKW nr 61/2018/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określania liczebności grup oraz zasad uruchamiania zajęć do wyboru – zajęć specjalnościowych/ bloków zajęć do wyboru.
 5. Zarządzeniu Nr 28/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia
  8 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych
  z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

Szczegóły znajdują się w załączniku oraz na stronie Kolegium III.